ENPORT mobile Tập đoàn, doanh nghiệp bấm vào đây

Về đăng ký

Để sử dụng what's ENPORT mobile

Cần đăng ký từ màn hình đăng ký tài khoản bên dưới.

Những thứ cần thiết khi đăng ký

 • データSIMの場合
  パスポートのみ

  音声SIMの場合
  Hộ chiếu & Thẻ cư trú

※音声サービスをご希望の場合、
日本の住居が証明できるものが必要になります。
(住民票、公共料金領収書、日本の運転免許など)

"Ngay sau khi hoàn tất xác minh danh tính sau khi đăng ký tài khoản và nộp đơn Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email cho khoản thanh toán đầu tiên. (Khoảng 1 ngày làm việc) Sau khi xác nhận được thanh toán của bạn, chúng tôi sẽ gửi SIM ngay lập tức. "

※Các ghi chú cần chú ý

 • Mỗi người một hợp đồng có một thẻ SIM. Xin lưu ý rằng bạn không thể đăng ký từ 2 thẻ sim cho một hợp đồng.
 • Vui lòng điền chính xác địa chỉ giao hàng. Nếu địa chỉ giao hàng không chính xác, việc gửi SIM có thể sẽ bị chậm trễ.
 • Không áp dụng cho việc tính phí theo ngày.
 • データ&ボイスSIMに関しまして、新規電話番号の発行のみとなっており、Không hỗ trợ MNP (việc chuyển mạng giữ số điện thoại di động).