ENPORT mobile Tập đoàn, doanh nghiệp bấm vào đây

Dành cho khách hàng là doanh nghiệp, công ty muốn ký hợp đồng

what's ENPORT mobile giải quyết các vấn đề khác nhau của khách hàng

Xin hãy sử dụng.

what's ENPORT mobile

giải quyết các vấn đề khác nhau của khách hàng Xin hãy sử dụng.

Quý doanh nghiệp nước ngoàiMuốn sử dụng nó để giữ chân nhân viên và nâng cao cảm giác thân thuộc của họ ...

Cung cấp vào buổi thuyết trình phù hợp với thời điểm định hướng v.v.

Các nhân viên có thể sử dụng ENPORT mobile với giá rẻ

Cung cấp vào buổi thuyết trình phù hợp với thời điểm định hướng v.v.

Quý trường Nhật ngữMuốn loại bỏ tất cả các thủ tục rắc rối và hỗ trợ đa ngôn ngữ ...

Không chỉ hỗ trợ đa ngôn ngữ mà các thủ tục rắc rối cũng có thể được giải quyết bằng cách đăng ký trực tuyến qua WEB.

Các thủ tục hợp đồng trước đây thường mất nhiều thời gian có thể được xử lý chung trên WEB và thời gian làm việc của nhân viên có thể được giảm bớt.

Không chỉ hỗ trợ đa ngôn ngữ mà các thủ tục rắc rối cũng có thể được giải quyết bằng cách đăng ký trực tuyến qua WEB.

Quý công ty và tổ chức tiếp nhận, quản lý thực tập sinh kỹ năngMuốn có một chiếc điện thoại di động để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các thực tập sinh kỹ năng ...

Trong kế gói thực tập sinh kỹ năng, chúng tôi cung cấp một gói cước miễn phí cho đến khi nhận được lương khởi điểm

Trong 3 tháng đầu, gói thực tập sinh kỹ năng không mất phí hàng tháng nên có thể yên tâm sử dụng ngay cả khi mới sang Nhật.

Trong kế gói thực tập sinh kỹ năng, chúng tôi cung cấp một gói cước miễn phí cho đến khi nhận được lương khởi điểm