ENPORT mobile Tập đoàn, doanh nghiệp bấm vào đây

faq

 • Khi nào SIM sẽ được giao đến?

  Chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 2 ngày đến 1 tuần sau khi thanh toán phí ban đầu.

 • Khi nào các giới hạn dữ liệu hàng tháng sẽ được dỡ bỏ?

  Dung lượng dữ liệu sử dụng được đặt lại vào ngày mồng 1 hàng tháng. Nếu chậm, nó sẽ trở lại tốc độ bình thường vào ngày mồng 1 hàng tháng.

 • Tôi không biết phương thức thanh toán, vì vậy xin vui lòng chỉ cho tôi.

  Vui lòng xác nhận phương thức thanh toán trên trang này.
  ▶ Về phương thức thanh toán

 • Tôi không biết cài đặt APN, vì vậy vui lòng chỉ cho tôi.

  Vui lòng xác nhận phương pháp cài đặt APN trên trang này.
  ▶ Giới thiệu về phương pháp cài đặt APN

 • Tôi có thể gọi điện bằng SIM dữ liệu không?

  Bằng cách sử dụng Thẻ Brastel, bạn sẽ có số điện thoại IP là 050.
  Nhấn vào đây để biết chi tiết https://www.brastel.com/personal/my050/jpn/

 • Tôi không thể đăng nhập vào thẻ Brastel của mình.

  Mật khẩu đăng nhập có đúng không? Tất cả những gì bạn cần để đăng nhập lần đầu tiên là (1) ID người dùng và (2) mật khẩu SIP. Khi đăng nhập lần đầu tiên, hãy đăng nhập bằng (1) ID người dùng và (2) mã PIN. Vui lòng kiểm tra mật khẩu đăng nhập cẩn thận. * Chú ý * ID người dùng là một số có 8 chữ số. Xin lưu ý rằng mã PIN sẽ là một số khác (4 chữ số sau ID).

 • Tôi không thể sử dụng MY050.

  Khi bạn khởi động ứng dụng, ở phía trên bên trái của màn hình có hiển thị chữ MY050 màu xanh lá cây và số tiền ● đã nạp không? Nếu nó không được hiển thị, bạn chưa đăng nhập đúng. Vui lòng kiểm tra ID người dùng và mật khẩu SIP của bạn được nhập từ “Cài đặt” → “Cài đặt tài khoản”. Nếu bạn làm sai, bạn có thể sửa nó trên màn hình đó.

 • Có giới hạn tốc độ không?

  Nếu bạn vượt quá giới hạn dung lượng của từng gói, chúng tôi sẽ giới hạn tốc độ ở mức 128 kbps trở xuống. Ngoài điều này ra, về cơ bản không có giới hạn tốc độ.

 • Có thể chuyển giao được dung lượng truyền tín hiệu cơ bản không?

  Nó không thể được chuyển giao

 • Tôi có thể kiểm tra dung lượng liên lạc còn lại ở đâu?

  Bạn có thể kiểm tra dung lượng còn lại hàng tháng từ My page .
  ▶ Bấm vào đây cho My page

 • Có tính phí ngay cả khi tôi không một lần sử dụng SIM không?

  Bạn sẽ bị tính phí trong thời gian sử dụng bất kể bạn có sử dụng hay không. Không phát sinh chi phí sau khi hủy. Ngoài ra, hãy nhớ liên hệ với chúng tôi trước ngày 15 hàng tháng của tháng bạn muốn hủy. Xin lưu ý rằng nếu bạn liên hệ với chúng tôi sau ngày 15, tháng hủy sẽ là cuối tháng sau và bạn cũng sẽ bị tính phí cho tháng tiếp theo.

 • Có thể mua thêm dung lượng dữ liệu không?

  Không thể mua thêm dung lượng dữ liệu.

 • Có thể thay đổi gói cước không?

  Về việc thay đổi gói cước, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email bên dưới. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tùy theo tình huống.
  Địa chỉ email: enport-support@willgroup.co.jp

 • Tôi đã mua một SIM dữ liệu, số 080 được hiển thị. Có thể thực hiện cuộc gọi thoại không?

  Trong trường hợp SIM dữ liệu, ngay cả khi số được hiển thị, bạn cũng không thể thực hiện cuộc gọi thoại.