ENPORT mobile Tập đoàn, doanh nghiệp bấm vào đây

Đăng ký tài khoản / tải xuống ứng dụng

Tải xuống ứng dụng

 • Bấm vào đây cho khách hàng sử dụng Android

  Tải xuống trên Google Play
 • Bấm vào đây cho khách hàng sử dụng iOS

  Tải xuống từ App Store

Phương pháp đăng ký tài khoản

 • Tải xuống ứng dụng

  Tải xuống ứng dụng từ Play store dành cho Android và từ App store dành cho iOS.
  Khởi động ứng dụng và chạm vào "Tạo ENPORT ID mới" ở cuối màn hình.

 • Nhập mã chứng thực

  Đăng ký ENPORT ID (địa chỉ email), mã chứng thực sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký.

  Xác nhận "mã chứng thực" trong email bạn nhận được và nhập mã đó trên màn hình.

   

 • Đặt mật khẩu và hoàn tất đăng ký!

  Nhập tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và mật khẩu của bạn để hoàn tất đăng ký.

  Vui lòng quay lại màn hình đăng nhập và nhập ID / mật khẩu của bạn để đăng nhập.