ENPORT mobile Tập đoàn, doanh nghiệp bấm vào đây

Với ENPORT mobile, không biết nói tiếng Nhật cũng không sao! Trung tâm hỗ trợ 6 ngôn ngữ Với ENPORT mobile, không biết nói tiếng Nhật cũng không sao! Trung tâm hỗ trợ 6 ngôn ngữ

Về thay đổi gói cước / nội dung hợp đồng

Nếu bạn muốn thay đổi gói hợp đồng của mình, sau khi ghi tên, địa chỉ e-mail đã đăng ký, nội dung muốn thay đổi rồi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail sau .

Thời hạn cuối cùng để thay đổi nội dung hợp đồng là ngày 15 hàng tháng. Nếu bạn muốn thay đổi nội dung hợp đồng, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước ngày 15.

Thay đổi địa chỉ / thông tin liên hệ

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ hoặc thông tin liên hệ, sau khi ghi tên, địa chỉ e-mail đã đăng ký, nội dung muốn thay đổi rồi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail sau.

Nếu bạn thay đổi địa chỉ, vui lòng đính kèm hình ảnh thẻ cư trú của mình với địa chỉ cập nhật. Về việc thay đổi thông tin đăng ký của mình, bạn có thể thay đổi thông tin đăng ký từ My page. Vui lòng thay đổi từ "Thông tin khách hàng" trên My page.

Mất / đổi

Nếu bạn bị mất hoặc muốn đổi, sau khi ghi tên, địa chỉ e-mail đã đăng ký, rồi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail sau.

Ngoài ra, nếu bạn muốn trao đổi về lý do như không thể sử dụng, chúng tôi sẽ hỏi bạn tình hình chi tiết, khi ấy vui lòng thông báo qua e-mail.

Giới thiệu về phương pháp hủy

Nếu bạn muốn hủy, vui lòng ghi tên, địa chỉ e-mail đã đăng ký và tháng muốn hủy rồi liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail sau.

Về liên hệ hủy, thời hạn cuối cùng để liên lạc hủy là trước ngày 15 hàng tháng của tháng mà bạn muốn hủy. Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước ngày 15 của tháng bạn muốn hủy. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiến hành thủ tục hủy hợp đồng của mình từ My page. Vui lòng hủy hợp đồng từ "Thông tin hợp đồng" trên My page.

Giới thiệu về cài đặt APN (cài đặt truyền tín hiệu ban đầu)

 • Sử dụng chốt đi kèm để tháo thẻ SIM hiện tại ra.

  • Cắm chốt đính kèm vào lỗ nhỏ ở mặt bên của thiết bị đầu cuối và ấn nhẹ.

   Cắm chốt đính kèm vào lỗ nhỏ ở mặt bên của thiết bị đầu cuối và ấn nhẹ.

  • Khay sim sẽ được đẩy ra, bằng cách kéo ra bạn có thể tháo thẻ SIM.

   Khay sim sẽ được đẩy ra, bằng cách kéo ra bạn có thể tháo thẻ SIM.

 • Thay SIM đã tháo bằng SIM ENPORT mobile.

  • Lắp lại thẻ SIM và ấn khay sim vào thiết bị đầu cuối để hoàn tất việc thay thế.

   Lắp lại thẻ SIM và ấn khay sim vào thiết bị đầu cuối để hoàn tất việc thay thế.

  • * Chú ý * Khi tháo lắp thẻ SIM ENPORT mobile, hãy cắt nó theo kích thước thẻ SIM trên thiết bị đầu cuối của bạn.

   * Chú ý *
   Khi tháo lắp thẻ SIM ENPORT mobile, hãy cắt nó theo kích thước thẻ SIM trên thiết bị đầu cuối của bạn.

 • Từ màn hình cài đặt đến "Kết nối, truyền tín hiệu dữ liệu"

  Tên của màn hình cài đặt khác nhau tùy thuộc vào thiết bị đầu cuối.

 • Chọn APN từ "Cài đặt khác" hoặc "Mạng di động"

 • Đăng ký "Tên, APN, Tên người dùng, Mật khẩu" từ "Thêm" của APN.

  Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể kết nối nếu có lỗi trong phần nội dung ghi .

  • Tên [plus.4g] APN [plus.4g] Tên người dùng [plus] Mật khẩu [4g]
 • Lưu nội dung đăng ký và hoàn thành

 • Cài đặt hồ sơ từ mã QR.

  • ①Khi đọc mã QR, màn hình sẽ chuyển thành ②.

  • ②Nhấn vào "Cho phép".

  • ③Quay lại màn hình chính và chọn "Cài đặt" → "Chung" → "Quản lý hồ sơ và thiết bị"

  • ④Cài đặt "SB APN cho phiên bản iPhone đã mở khóa" từ hồ sơ của bạn

 • Nhập mật khẩu của thiết bị đầu cuối của bạn, cài đặt và chạm vào "Xong" ở phía trên bên phải để hoàn tất cài đặt.