ENPORT mobile Tập đoàn, doanh nghiệp bấm vào đây

Về phương thức thanh toán

Về yêu cầu thanh toán

Về yêu cầu thanh toán, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email thanh toán vào ngày 2 hàng tháng. Thời hạn thanh toán là ngày 15 hàng tháng.

Hình ảnh yêu cầu thanh toán: Đối với hợp đồng tháng 4

Phương thức thanh toán

 • Xác nhận đã nhận được email thanh toán

  Đối với khoản thanh toán đầu tiên, là trước ngày thanh toán mong muốn tại thời điểm đăng ký. Đối với các khoản thanh toán định kỳ hàng tháng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email thanh toán vào ngày 2 hàng tháng. Vui lòng kiểm tra việc nhận email này.

  Chủ đề email: 【Hướng dẫn thanh toán】 Địa chỉ email liên hệ tại thời điểm thanh toán: 【enport-support@willgroup.co.jp】
 • Nhấp vào URL trong email thanh toán

  Tại màn hình xác nhận phương thức thanh toán URL, chọn phương thức thanh toán và cửa hàng tiện lợi để thanh toán trên màn hình lựa chọn . Nhất định hãy nhấn vào để tiến hành thanh toán.

  Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết về đơn đặt hàng / sản phẩm bạn đã đặt, số tiền và địa chỉ email đã đăng ký. Màn hình xác nhận phương thức thanh toán URL * Hãy cẩn thận để không nhìn sót URL ở cuối email *
 • Lựa chọn phương thức thanh toán

  Tại phương thức thanh toán, vui lòng chọn "cửa hàng tiện lợi" . Ngoài ra, "số tiền thanh toán" được hiển thị đồng thời là số tiền phải thanh toán lần này.

 • Lựa chọn cửa hàng tiện lợi thanh toán

  Vui lòng chọn cửa hàng tiện lợi bạn muốn thanh toán từ "Chọn cửa hàng tiện lợi". Bạn có thể lựa chọn 4 cửa hàng tiện lợi sau đây.

 • Nhập thông tin bắt buộc

  Vui lòng nhập tên, Frigana, số điện thoại và địa chỉ email của bạn và nhấn vào "Tiến hành xác nhận".

  Nếu bạn không có số điện thoại, hãy nhập
 • Sau khi xác nhận nội dung, xác nhận

  Sau khi xác nhận thông tin đã nhập, nhấn vào "Xác nhận nội dung thanh toán cửa hàng tiện lợi".

 • Phát hành mã số thanh toán

  Số thanh toán sẽ được phát hành. Vui lòng giữ số này ở nơi an toàn dưới dạng ảnh chụp màn hình hoặc bản ghi nhớ. Vui lòng sử dụng số này để thanh toán tại cửa hàng tiện lợi mà bạn chọn.

  Tùy thuộc vào cửa hàng tiện lợi bạn chọn, mã số được phát hành và phương thức thanh toán sẽ khác nhau.

Phương thức thanh toán tại cửa hàng tiện lợi

 • Phương thức thanh toán tại Famiport

  Phương thức thanh toán tại Famiport Phương thức thanh toán tại Famiport

  • STEP 01 Vui lòng chuẩn bị sẵn "số thanh toán" đã được phát hành
   STEP 01
  • STEP 02 Chọn "Thanh toán" từ Top menu trên màn hình Famiport.
   STEP 02
  • STEP 03 Chọn "Nhập số".
   STEP 03
  • STEP 04 Vui lòng nhập mã công ty "20020".
   STEP 04
  • STEP 05 Vui lòng nhập "số thứ tự 12 chữ số" bắt đầu bằng 8.
   STEP 05
  • STEP 06 Vui lòng xác nhận các ghi chú và chọn "Đồng ý".
   STEP 06
  • STEP 07 Vui lòng xác nhận nội dung thanh toán và nếu không có vấn đề gì hãy chọn "Xác nhận".
   STEP 07
  • STEP 08 Phiếu đăng ký sẽ được phát hành, vì vậy vui lòng thanh toán tại quầy thu ngân.
   STEP 08

  * Phiếu đăng ký có giá trị trong vòng 30 phút sau khi được phát hành. Vui lòng thanh toán trong vòng 30 phút sau khi xuất phiếu.

 • Phương thức thanh toán với Loppi

  Phương thức thanh toán với Loppi

  • STEP 01 Vui lòng chuẩn bị sẵn "số thanh toán" đã phát hành
   STEP 01
  • STEP 02 Chọn "Những người có nhiều số khác nhau" từ màn hình chính của Loppi.
   STEP 02
  • STEP 03 Nhập "số khách hàng (14 chữ số)" trên màn hình tìm kiếm số.
   STEP 03
  • STEP 04 Nhập "số xác nhận (4 chữ số)" và chọn "Tiếp theo".
   STEP 04
  • STEP 05 Vui lòng xác nhận nội dung thanh toán và chọn "Có".
   STEP 05
  • STEP 06 Phiếu đăng ký sẽ được phát hành. Vui lòng lấy phiếu và thanh toán tại quầy thu ngân trong vòng 30 phút.
   STEP 06

  * Phiếu đăng ký có giá trị trong vòng 30 phút sau khi được phát hành. Vui lòng thanh toán trong vòng 30 phút sau khi xuất phiếu.

 • Phương thức thanh toán tại quầy thu ngân

  Phương thức thanh toán tại quầy thu ngân Phương thức thanh toán tại quầy thu ngân

  • STEP 01 Mang theo số thanh toán của bạn và nói với nhân viên thu ngân "Thanh toán Internet". Bạn có thể thanh toán tại quầy thu ngân.
   STEP 01