company

Thông tin công ty

Thông tin công ty

 • Tên công ty

  Công ty cổ phần WILL GROUP, INC.

 • Thành lập

  Ngày 3 tháng 4 năm 2006

 • Địa chỉ

  Tầng 27, Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-0012

 • Thông tin liên lạc

  03-6890-2220

 • URL

  https://willgroup.co.jp/

 • Số lượng nhân viên

  6,212 người (tổng hợp, tính đến cuối tháng 3 năm 2023)

 • Các công ty cùng tập đoàn

  50 công ty (Trong nước: 16 công ty; Nước ngoài: 34 công ty)

 • Vốn điều lệ

  2,187 triệu yên (tính đến cuối tháng 3 năm 2023)

 • Doanh thu

  143.9 tỷ yên (tổng hợp, kỳ tháng 3 năm 2023)

 • Ban giám đốc

  Chairman: Ryosuke Ikeda
  President: Yuichi Sumi
  Outside Director: Chie Ikegawa
  Outside Director: Kunihiro Koshizuka
  Outside Director: Masato Takahashi
  Full-time Outside Auditor: Shizuka Sawada
  Outside Auditor: Kenji Omukai
  Outside Auditor: Katsumi Nakamura

 • Số giấy phép

  Số giấy phép doanh nghiệp giao dịch nhà đất: Giấy phép của Thống đốc Tokyo (1) Số 99576
  Số khai báo kinh doanh viễn thông: A-01-17335

 • Nội dung kinh doanh

  Quản lý và điều hành công ty tập đoàn