recruit

Don't you get on the board?

Ba quan điểm giá trị của
ENPORT

 • Borderless

  Thấu hiểu sự khác biệt về quan điểm giá trị giữa các quốc tịch và các nền văn hóa khác nhau

 • Inquisitive

  Tinh thần ham học hỏi và hiếu kỳ vượt bậc, không tự bằng lòng với hiện tại

 • Family

  Đồng nghiệp không phải là theo nghĩa quen thân
  mà là đúng nghĩa có thể thẳng thắn với nhau như người thân trong gia đình

Mẫu đăng ký