Chính sách bảo mậtPhương châm bảo vệ thông tin cá nhân

 • 1. Mục đích

  Công ty cổ phần WILL GROUP coi trọng tầm quan trọng của thông tin cá nhân trong hoạt động kinh doanh và dựa trên những bài học kinh nghiệm từ việc xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến thông tin cá nhân gần đây để quy định phương châm bảo vệ thông tin cá nhân với nội dung như sau, nhằm thiết lập môi trường và cơ cấu có thể ngăn ngừa các sự cố và vụ việc.

 • 2. Phương châm cơ bản

  Công ty chúng tôi tiến hành kinh doanh với mục đích tạo ra các cơ hội dịch vụ với giá trị kỳ vọng cao trong các lĩnh vực kinh doanh "làm việc", "vui chơi", "học tập", "sinh sống" như một tập đoàn tác nhân biến đổi nhằm thay đổi một cách tích cực các cá nhân và tổ chức do đó để hiện thực hóa những điều này chúng tôi coi việc " Bảo vệ thông tin cá nhân " là một hạng mục quan trọng và toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty chúng tôi đều hiểu rõ về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, xử lý" thông tin cá nhân " đã được cung cấp một cách cẩn trọng và nỗ lực để khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

 • 3. Những nỗ lực

  Công ty chúng tôi quan điểm rằng việc xử lý thích hợp thông tin cá nhân là trách nhiệm xã hội và thực hiện những nỗ lực như sau.

  (1) Về việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

  Công ty chúng tôi tiến hành thu thập, sử dụng và cung cấp thích hợp đối với tất cả các thông tin cá nhân mà chúng tôi sử dụng, không sử dụng thông tin cá nhân vượt ra ngoài phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng cụ thể và thực hiện các biện pháp phục vụ cho điều này. Trường hợp phải xử lý thông tin cá nhân vượt ra ngoài mục đích sử dụng đó sẽ phải có được sự đồng ý từ trước của người thuộc đối tượng.

  (2) Về pháp lệnh, chỉ thị và quy phạm liên quan đến thông tin cá nhân

  Chúng tôi tuân thủ các pháp lệnh, các phương châm do nhà nước quy định cũng như các quy phạm khác về thông tin cá nhân.

  (3) Về việc quản lý an toàn thông tin cá nhân

  Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn và khắc phục hợp lý đối với việc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, rò rỉ, mất mát, phá hủy, giả mạo, v.v. thông tin cá nhân.

  (4) Về các khiếu nại và tham vấn liên quan đến thông tin cá nhân

  Chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời các khiếu nại và tham vấn liên quan đến thông tin cá nhân.

  (5) Những nỗ lực trong xử lý ​​thông tin cá nhân (về hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân)

  Để có thể tiến hành bảo vệ thích hợp thông tin cá nhân, chúng tôi liên tục xem xét lại và cải thiện những nỗ lực của mình.

  (6) Về các thông tin cá nhân đã được cung cấp

  Nhằm cung cấp các dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn, chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân giới hạn trong các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi và chỉ sử dụng cho mục đích cụ thể. Ngoài ra từng công ty trong tập đoàn đều không được sử dụng thông tin cá nhân vượt ra ngoài mục đích sử dụng.

Ngày ban hành: ngày 1 tháng 4 năm 2006
Ngày sửa đổi: 1 tháng 7 năm 2017
Công ty cổ phẩn WILL GROUP
Chủ tịch đại diện kiêm Giám đốc điều hành Ikeda Ryosuke